Novi članovi

Learn more about Croatian history and heritage at Croatopica.net.

Novo na forumu

 • September 10
  Prezime Raguž nosi najvise ljudi u:   Hrvatskoj(1,981) &...  više
 • September 10
    Prezime Sabljić nosi najvise ljudi u: Hrvatskoj(1,030) ...  više
 • September 10
    Prezime Jovančević nosi najvise ljudi u: Hrvatskoj(1,47...  više
 • September 10
    Prezime Živković nosi najvise ljudi u: Srbiji(46,034) ...  više
 • September 10
  Prezime Horvat nosi najvise ljudi u:   Hrvatskoj(25,312) ...  više

Dobrodošli u imeHrvatsko.net

Danas je imendan svima koji se zovu Berislav, Gaj, Vinko, Ceca, Vice, Viki, Vina, Vincek, Vincencija, Vincencije, Vinka i Vinkica. Relativno gledano, od svih Kuzma, Krsta, Damira, Judita i Venceslava najviše ih je rođeno na današnji dan.

Na današnji dan rođeni su: Leonard Bajić (1889), teolog, Anton Celestin Ivančić (1813), pomorski kapetan, Lavoslav Horvat (1901), arhitekt, Fran Franković (1849), pedagog, Luka Kirac (1860), povjesničar, ...

Više of 100.000 imena i prezimena na obnovljenim stranicama

imeHrvatsko.net sadrži detaljne podatke o preko 100.000 hrvatskih imena i prezimena, te rastući broj profila povijesnih osoba, ali i suvremenika. Tijekom posljednjih pet godina, tisuće korisnika nadopunjavalo je sadržaje ovih stranica sa svojim spoznajama o onomastici i geneaologiji, kao i obiteljskim predajama.

Sada je imeHrvatsko postavljeno kao društvena mreža, koja bi trebala omogućiti nove mogućnosti dijeljenja znanja.

Marija P., urednica