Bratiškovci

Najpopularnija imena i prezimena u Bratiškovcima kraj Skradina - DANAS

Muška imena u Bratiškovcima

1.  Dušan 
2.  Ljubomir 
3.  Marko 
4.  Nikola 
5.  Andrija 
6.  Dragan 
7.  Milan 
8.  Milorad 
9.  Mirko 
10.  Momir 
11.  Petar 
12.  Ratko 
13.  Siniša 
14.  Zoran 
15.  Đuro 
16.  Aleksandar 
17.  Alen 
18.  Bogdan 
19.  Boško 
20.  Božidar 

Ženska imena u Bratiškovcima

1.  Anka 
2.  Božica 
3.  Draginja 
4.  Ljubica 
5.  Mara 
6.  Marija 
7.  Mileva 
8.  Nada 
9.  Perka 
10.  Steva 

Prezimena u Bratiškovcima

1.  Urukalo 
2.  Krička 
3.  Vulinović 
4.  Dobrota 
5.  Skrobonja 
6.  Trobonjača 
7.  Karabuva 
8.  Eraković 
9.  Manojlović 
10.  Baljak 
11.  Lalić 
12.  Pjevalica 
13.  Škrobonja 
14.  Bibić 
15.  Marić 

   

Najpopularnija imena i prezimena u Bratiškovcima kraj Skradina - PRIJE 60 GODINA

Muška imena u Bratiškovcima

1.  Mirko 
2.  Marko 
3.  Nikola 
4.  Veselin 
5.  Milan 
6.  Petar 
7.  Ratko 
8.  Vitomir 
9.  Boško 
10.  Dušan 
11.  Janko 
12.  Jovan 
13.  Marinko 
14.  Milivoj 
15.  Milorad 
16.  Momčilo 
17.  Rajko 
18.  Ranko 
19.  Siniša 
20.  Zdravko 

Ženska imena u Bratiškovcima

1.  Nada 
2.  Slavka 
3.  Ljubica 
4.  Božica 
5.  Draginja 
6.  Jelena 
7.  Mileva 
8.  Bosiljka 
9.  Gordana 
10.  Anica 
11.  Dara 
12.  Ivančica 
13.  Jela 
14.  Marija 
15.  Milena 
16.  Milica 
17.  Nevenka 
18.  Petra 
19.  Ratka 
20.  Vedrana 

Prezimena u Bratiškovcima

1.  Krička 
2.  Urukalo 
3.  Eraković 
4.  Skrobonja 
5.  Trobonjača 
6.  Karabuva 
7.  Vulinović 
8.  Baljak 
9.  Manojlović 
10.  Pjevalica 
11.  Trabonjača 
12.  Škrobonja 
13.  Dobrota 
14.  Lalić 
15.  Pekas 
16.  Stalleder 

   

0 komentara