Kršan

Najpopularnija imena i prezimena u Kršanu kraj Labina - DANAS

Muška imena u Kršanu

1.  Josip 
2.  Bruno 
3.  Ivan 
4.  Mario 
5.  Damir 
6.  Alen 
7.  Goran 
8.  Silvano 
9.  Anton 
10.  Igor 
11.  Valter 
12.  Antonio 
13.  Boris 
14.  Branko 
15.  Denis 
16.  Mateo 
17.  Milan 
18.  Robert 
19.  Dalibor 
20.  Dean 

Ženska imena u Kršanu

1.  Marija 
2.  Ana 
3.  Kristina 
4.  Milka 
5.  Jasna 
6.  Livija 
7.  Mirjana 
8.  Rita 
9.  Branka 
10.  Iva 
11.  Ivana 
12.  Lara 
13.  Loredana 
14.  Sonja 
15.  Helena 
16.  Ljubica 
17.  Lorena 
18.  Nataša 
19.  Nensi 
20.  Tina 

Prezimena u Kršanu

1.  Fable 
2.  Honović 
3.  Peršić 
4.  Ljubičić 
5.  Fonović 
6.  Lazarić 
7.  Matas 
8.  Brenković 
9.  Načinović 
10.  Juričić 
11.  Runko 
12.  Sošić 
13.  Burul 
14.  Roviš 
15.  Višković 
16.  Vickić 
17.  Vidak 
18.  Carić 
19.  Juranić 
20.  Sergović 
Krsan - akvarel

   

Najpopularnija imena i prezimena u Kršanu kraj Labina - PRIJE 60 GODINA

Muška imena u Kršanu

1.  Bruno 
2.  Ivan 
3.  Josip 
4.  Mario 
5.  Ratko 
6.  Aldo 
7.  Lucijan 
8.  Branko 
9.  Milan 
10.  Renato 
11.  Boris 
12.  Dario 
13.  Ecio 
14.  Franko 
15.  Graciano 
16.  Gvido 
17.  Jordan 
18.  Klaudio 
19.  Marčelo 
20.  Romano 

Ženska imena u Kršanu

1.  Anđela 
2.  Martina 
3.  Sonja 
4.  Anita 
5.  Marica 
6.  Vedrana 
7.  Lara 
8.  Laura 
9.  Svetlana 
10.  Albina 
11.  Antonija 
12.  Branka 
13.  Elda 
14.  Ines 
15.  Irena 
16.  Izabela 
17.  Livija 
18.  Nerina 
19.  Silvana 
20.  Verica 

Prezimena u Kršanu

1.  Fable 
2.  Burul 
3.  Peršić 
4.  Lazarić 
5.  Sošić 
6.  Brenković 
7.  Pavinčić 
8.  Roviš 
9.  Sinković 
10.  Višković 
11.  Juričić 
12.  Kostadina 
13.  Paliska 
14.  Sergović 
15.  Andrijančić 
16.  Blašković 
17.  Fonović 
18.  Frankola 
19.  Juranić 
20.  Kristofić 
Krsan - akvarel

   

0 komentara