Ludbreg

Najpopularnija imena i prezimena u Ludbregu - DANAS

Muška imena u Ludbregu

1.  Ivan 
2.  Josip 
3.  Franjo 
4.  Stjepan 
5.  Dragutin 
6.  Mario 
7.  Marko 
8.  Tomislav 
9.  Mladen 
10.  Dražen 
11.  Ivica 
12.  Nikola 
13.  Antun 
14.  Damir 
15.  Marijan 
16.  Goran 
17.  Zoran 
18.  Željko 
19.  Matija 
20.  Luka 

Ženska imena u Ludbregu

1.  Marija 
2.  Ana 
3.  Katarina 
4.  Štefica 
5.  Ivana 
6.  Mirjana 
7.  Dragica 
8.  Štefanija 
9.  Katica 
10.  Ljubica 
11.  Ružica 
12.  Ivka 
13.  Anka 
14.  Nada 
15.  Ruža 
16.  Anica 
17.  Martina 
18.  Biserka 
19.  Đurđica 
20.  Kristina 

Prezimena u Ludbregu

1.  Horvat 
2.  Novak 
3.  Gložinić 
4.  Kovačić 
5.  Kolak 
6.  Bačani 
7.  Havaić 
8.  Busija 
9.  Stančin 
10.  Matijašec 
11.  Jalšić 
12.  Krušec 
13.  Posavec 
14.  Makar 
15.  Gerić 
16.  Križanić 
17.  Rak 
18.  Crnković 
19.  Frančić 
20.  Grabarić 
Ludbreg - akvarel

   

Najpopularnija imena i prezimena u Ludbregu - PRIJE 60 GODINA

Muška imena u Ludbregu

1.  Mladen 
2.  Josip 
3.  Dražen 
4.  Ivan 
5.  Marijan 
6.  Zlatko 
7.  Damir 
8.  Zvonko 
9.  Stjepan 
10.  Dragutin 
11.  Darko 
12.  Branko 
13.  Franjo 
14.  Antun 
15.  Zdravko 
16.  Nenad 
17.  Vladimir 
18.  Ivica 
19.  Krunoslav 
20.  Željko 

Ženska imena u Ludbregu

1.  Marija 
2.  Ivana 
3.  Snježana 
4.  Mirjana 
5.  Ana 
6.  Kristina 
7.  Vesna 
8.  Martina 
9.  Petra 
10.  Maja 
11.  Nevenka 
12.  Gordana 
13.  Nikolina 
14.  Štefica 
15.  Dragica 
16.  Katarina 
17.  Sanja 
18.  Đurđica 
19.  Jasminka 
20.  Jelena 

Prezimena u Ludbregu

1.  Horvat 
2.  Bačani 
3.  Novak 
4.  Kovačić 
5.  Povijač 
6.  Stančin 
7.  Gložinić 
8.  Kolak 
9.  Kovaček 
10.  Matijašec 
11.  Jalšić 
12.  Kovač 
13.  Sabol 
14.  Sačer 
15.  Zlatar 
16.  Špoljarić 
17.  Golubić 
18.  Jagić 
19.  Kosec 
20.  Martinković 
Ludbreg - akvarel

   

0 komentara